کاغذ دیواری سه بعدی

کاغذ دیواری سه بعدی کرج رنگ ها ، طرح ها و جنس های این پوشش تاثیر مستقیم بر روی حس ناظر ایجاد می کند. کاغذ دیواری های سه بعدی کاغذ دیواری هایی هستند که اشکال روی آن ها به صورت سه بعدی چاپ می شوند. [...]

مزایای پوستر

مزایای پوستر کرج مزایای پوستر کرج نسبت به کاغذهای دیواری بسیار است، البته که کاغذهای دیواری نیز در زمینه هایی مناسبتر از پوسترها می باشند. پوسترهای دیواری یکی از المان های دکوراسیون داخلی کرج [...]