پروژه آقای محمدی پور(کرج، فردیس)

پروژه کابینت فردیس یکی از پروژه های کابینت سازی دکولوکس می باشد. این کابینت با طراحی مدرن و بدون دستگیره طراحی شده است، این امر باعث زیبایی خاص این طرح شده است. از روزی که آشپزخانه ها به شکل [...]