ارسال شده در

کف پوش

کف پوش ها، لایه ای آماده و یا اصطلاحا پیش ساخته هستند که به عنوان یک لایه تزئینی روی سطح قرار می گیرند. سطح استخر، ساختمان، زمین های ورزشی مانند زمین فوتبال با استفاده از کفپوش کرج پوشانده می شود [...]