سقف کشسان کرج

سقف کشسان کرج   یکی از انواع سقف های کاذب، سقف های کشسان هستند. جنس سقف های کشسان از پی وی سی هستند که قابلت کشسان دارند. روش نصب آن ها به این گونه است که با استفاده از گرمادهی می توان پارچه را [...]