پارکت یا سرامیک

پارکت کرج کفپوش هر ساختمانی یکی از مهم ترین اجزای دکوراسیون آن می باشد، پارکت کرج در کنار سرامیک دو تا از متداولترین انواع کفپوش می باشند. برای پوشاندن کف خانه ها از روش های مختلفی استفاده می [...]